POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Janusz Paterman, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6340141783, REGON 273559046.

 • Dane kontaktowe: Janusz Paterman
 • Adres do korespondencji: Janusz Paterman, ul. Henryka Wieniawskiego 18, 41-506 Chorzów
 • Numer telefonu: 601 571 575 (opłata jak za połączenie lokalne według cennika operatora).
 • Adres e-mail: office@cafepaterman.pl

1. Cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego (innego niż newsletter) własnych towarów, bądź w innych celach, na które kupujący wyraził zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie zamówienia.

2. Podstawa przetwarzania:

 1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. Zgoda Kupującego wyrażona w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. Prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. Prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 7. Prawnie uzasadniony administratora danych, interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 8. Prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. Okres przechowywania danych

Administrator danych przechowuje pozyskane dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w przepisach prawa i nie dłużej niż jest to konieczne do realizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W przypadkach kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

4. Uprawnienia przysługujące osobie, której dane dotyczą.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 4. prawo do przenoszenia swoich danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

5. Profilowanie

Sklep internetowy, może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb kupującego, tj. dokonywać profilowania. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec kupującego skutki prawne lub wpływać w inny istotny sposób. Dane są przechowywane jeżeli kupujący wyraził na to zgodę, nadto kupujący może zgodę w każdej chwili odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

6. Ochrona danych

Administrator danych przetwarzając dane osobowe kupującego stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

POLITYKA COOKIES

Serwis automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników, dostosowują zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizują korzystanie ze stron internetowych, a także utrzymują sesję użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik serwisu nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.